Հայաստանի Հանրապետության Ներքին գործերի նախարարություն

Ապագա սպասվելիք աճուրդներ

Ցանկում ներառվում են սպասվելիք առանձնահատուկ պահանջարկ ունեցող համարանիշները մինչև աճուրդին մասնակցելու համար նախավճարի թույլատրելի ժամկետի ավարտը

Համադրություն Մեկնարկային գին Կարգավիճակ Լոտի ընտրության ամսաթիվ Նախավճարի վճարման սկիզբ Նախավճարի վճարման ավարտ Աճուրդի մեկնարկի ամսաթիվը և ժամը
1 00GG000 20000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
2 00HH000 20000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
3 00II000 20000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
4 00QQ000 20000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
5 00OO002 15000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
6 00OO007 15000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
7 10OO000 15000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
8 01OO000 15000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
9 00DD700 12000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
10 00OO100 12000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
11 00OO700 12000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
12 00OO800 12000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
13 00OD000 18000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
14 00OI000 18000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
15 00OQ000 18000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00
16 00OX000 18000000.0 Այս պահին աճուրդում 06-07-2024 11-07-2024 00:00 17-07-2024 00:00 12-07-2024 12:00