Հայաստանի Հանրապետության Ներքին գործերի նախարարություն

Կայքի մասին

           Կայքի բոլոր ծրագրատեխնիկական լուծումներն իրականացվել են հիմք ընդունելով «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ժգ.1» կետի, 9.1-ին հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետի և 13.3-րդ հոդվածի 6-րդ մասի,  և 13-րդ հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման առանձնահատուկ պահանջարկ ունեցող համարանիշների չափորոշիչները սահմանելու մասին» թիվ 2205-Ն որոշման և Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի 2024 թվականի փետրվարի 1‑ի «Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման առանձնահատուկ պահանջարկ ունեցող համարանիշների էլեկտրոնային աճուրդի կանոնակարգը, աճուրդի հրապարակային ծանուցման և մասնակիցների գրանցման կարգը, ինչպես նաև հաշվառման առանձնահատուկ պահանջարկ ունեցող համարանիշների աճուրդային մեկնարկային գները` ըստ չափորոշիչների սահմանելու մասին» թիվ 1-Ն հրամանի պահանջները։