Հայաստանի Հանրապետության Ներքին գործերի նախարարություն

Ապագա սպասվելիք աճուրդներ

Ցանկում ներառվում են սպասվելիք առանձնահատուկ պահանջարկ ունեցող համարանիշները մինչև աճուրդին մասնակցելու համար նախավճարի թույլատրելի ժամկետի ավարտը

Համադրություն Մեկնարկային գին Կարգավիճակ Լոտի ընտրության ամսաթիվ Նախավճարի վճարման սկիզբ Նախավճարի վճարման ավարտ Աճուրդի մեկնարկի ամսաթիվը և ժամը
Դատարկ տվյալներ