Հայաստանի Հանրապետության Ներքին գործերի նախարարություն

Ուռռա՜

Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման առանձնահատուկ պահանջարկ ունեցող համարանիշը ազատ է։ Աճուրդին մասնակցելու համար անցեք հղումով։

Համադրություն

Կարգավիճակ

Մեկնարկային գին, Նախավճար

Դ․
Դ․

Նախավճարի վճարման սկիզբ, ավարտ


Աճուրդի մեկնարկի ամսաթիվը և ժամը

Մասնակցել
Առաջ

Ապագա սպասվելիք աճուրդներ

Համադրություն Մեկնարկային գին Կարգավիճակ Լոտի ընտրության ամսաթիվ Նախավճարի վճարման սկիզբ Նախավճարի վճարման ավարտ Աճուրդի մեկնարկի ամսաթիվը և ժամը
1 00DD700 12000000.0 Այս պահին աճուրդում 08-06-2024 13-06-2024 00:00 19-06-2024 00:00 14-06-2024 12:00
2 00OD000 18000000.0 Այս պահին աճուրդում 08-06-2024 13-06-2024 00:00 19-06-2024 00:00 14-06-2024 12:00
3 000PP20 15000000.0 Այս պահին աճուրդում 08-06-2024 13-06-2024 00:00 19-06-2024 00:00 14-06-2024 12:00
4 000XX50 15000000.0 Այս պահին աճուրդում 08-06-2024 13-06-2024 00:00 19-06-2024 00:00 14-06-2024 12:00
5 00RO800 10000000.0 Այս պահին աճուրդում 08-06-2024 13-06-2024 00:00 19-06-2024 00:00 14-06-2024 12:00
6 000SS40 15000000.0 Այս պահին աճուրդում 08-06-2024 13-06-2024 00:00 19-06-2024 00:00 14-06-2024 12:00