Հայաստանի Հանրապետության Ներքին գործերի նախարարություն

Ուռռա՜

Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման առանձնահատուկ պահանջարկ ունեցող համարանիշը ազատ է։ Աճուրդին մասնակցելու համար անցեք հղումով։

Համադրություն

Կարգավիճակ

Մեկնարկային գին, Նախավճար

Դ․
Դ․

Նախավճարի վճարման սկիզբ, ավարտ


Աճուրդի մեկնարկի ամսաթիվը և ժամը

Մասնակցել
Առաջ

Ապագա սպասվելիք աճուրդներ

Համադրություն Մեկնարկային գին Կարգավիճակ Լոտի ընտրության ամսաթիվ Նախավճարի վճարման սկիզբ Նախավճարի վճարման ավարտ Աճուրդի մեկնարկի ամսաթիվը և ժամը
1 300NN00 12000000.0 Այս պահին աճուրդում 14-04-2024 19-04-2024 00:00 25-04-2024 00:00 20-04-2024 12:00
2 000AK00 18000000.0 Այս պահին աճուրդում 14-04-2024 19-04-2024 00:00 25-04-2024 00:00 20-04-2024 12:00
3 600DD00 12000000.0 Այս պահին աճուրդում 14-04-2024 19-04-2024 00:00 25-04-2024 00:00 20-04-2024 12:00
4 006MD00 13000000.0 Այս պահին աճուրդում 14-04-2024 19-04-2024 00:00 25-04-2024 00:00 20-04-2024 12:00
5 000TT00 20000000.0 Այս պահին աճուրդում 14-04-2024 19-04-2024 00:00 25-04-2024 00:00 20-04-2024 12:00
6 000KQ00 18000000.0 Այս պահին աճուրդում 14-04-2024 19-04-2024 00:00 25-04-2024 00:00 20-04-2024 12:00